امیدی دوباره

در حالی که با چشمانی باز...                          به ناکجا آباد وجودم قدم می گذارم...                                                       و تنها با به یاد آوردنت...                                                                  از ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 40 بازدید
در تمامی کشمکش های زندگانیم...                                        نام تو را صدا می زدم...                                                             و به اندازه ی یکایک لحظات زندگی خود... به امید ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 23 بازدید
در میان تاریکی های تمام نشدنی...                                          به معنای واژه ی امید می نگرم... و با تمام خستگی هایی که هر لحظه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید

رهایی

در میان کابوس های همیشگی...                              و در انبوه تاریکی ها و سرگردانی ها...                                                                       به دنبال سفیدی می گشتم ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 39 بازدید
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست